Product

Blackmagic Intensity Shuttle Thunderbolt

2,212 kr 1,789 kr ex VAT

Product

AJA U-TAP SDI – SDI to USB 3.0

3,079 kr 2,770 kr ex VAT

Product

Blackmagic DeckLink Quad (lagersalg)

5,990 kr 3,526 kr ex VAT

Product

AJA KONA-5-R0-S02

26,345 kr ex VAT

Product

AJA KONA-5-R0-S01

27,255 kr ex VAT

Product

AJA KONA-5-R0-S00

26,345 kr ex VAT

Product

AJA KONA LHe Plus

9,142 kr ex VAT

Product

AJA KONA LHi

13,605 kr ex VAT

Product

AJA KONA 5-R0

27,255 kr ex VAT

Product

AJA KONA 1-T

5,467 kr ex VAT

Product

AJA KONA 1-S

5,467 kr ex VAT

Product

AJA KONA HDMI

8,223 kr ex VAT

Product

AJA KONA 3G

18,155 kr ex VAT

Product

AJA KONA 4

18,155 kr ex VAT

Product

AJA KONA IP

22,705 kr ex VAT

Product

Blackmagic Web Presenter

4,476 kr ex VAT