Åpenhetsloven

Fonn Group med datterselskap


Informasjon om Fonn Groups arbeid med sikring av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til Åpenhetsloven

Fonn Group og Åpenhetsloven
Effective: September 1st, 2022

Åpenhetsloven (LOV-2021-06-18-99):

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og dette forplikter Fonn Group og våre datterselskaper (heretter Fonn Group) til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens retningslinjer, svare på forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Fonn Group skal bidra til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Fonn Group velger å arbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.

Vi har utformet et etisk regelverk i form av en Code of Conduct som alle ansatte skal etterleve. Denne beskriver også våre forpliktelser til å drive vår virksomhet i samsvar med Åpenhetsloven. Vi forventer at også våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper.

Vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere og når vi kjøper varer eller tjenester som er definert som “høyrisiko produkter”.

Fonn Group jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre prosesser for aktsomhetsvurdering i konsernet.

Følgende epostadresse kan benyttes for å sende en forespørsel til Fonn Group om vårt arbeid ift Åpenhetsloven: aapenhet@fonngroup.com.

Informasjonskrav i henhold til Åpenhetsloven kan også sendes til vår postadresse som følger:

Fonn Group AS
Odd Frantzen gate
5008 BERGEN
NORWAY
Att: Informasjonskrav